ตีเส้นถนนตีเส้นจราจร รับตีเส้นจราจร รับจ้างตีเส้นจราจร

ลักษณะของงานตีเส้นจราจร 
- ตีเส้นถนน ตีเส้นจราจร
- ตีเส้นจราจรลานจอดรถภายในอาคาร-ห้างสรรพสินค้า ตีเส้นจราจรที่จอดรถโรงแรม-คอนโดมิเนี่ยม ตีเส้นโรงงาน ตีเส้นลานจอดเครื่องบิน 
- ตีเส้นทำทางม้าลาย ตีเส้นลูกนาด ตีเส้นลูกศร
- ตีเส้นสนามกีฬา ตีเส้นจรา
ตีเส้นจราจร