รับจ้างตีเส้นจราจร ตีเส้นถนนตีเส้นจราจร รับตีเส้นจราจร

การตีเส้นจราจรชุดเครื่องหมายบนพื้นทาง ขอบทางมีดังนี้
- เส้นแบ่งปกติ
- เส้นแบ่งทิศทางจราจรเตือน,ห้ามแซง
- เส้นแบ่งทิศทางคู่ (เส้นประคู่เส้นทึบ,เส้นทึบเส้นประคู่,เส้นทึบคู่)
- เส้นแบ่งช่องเดินรถปกติ,ช่องเตือน,ประจำทาง
- เส้นขอบทาง

 ตึเส้นจราจร
ตีเส้นจราจร